10 gode grunde til at melde sig ind i Venstre.1. Som medlem af Venstre er du med til at styrke Venstre i den fortsatte kamp for et liberalt samfund - Et samfund, der sætter mennesket frem for systemet.

2. Som medlem af Venstre har du direkte indflydelse på, hvilke kandidater Venstre opstiller til byråd, regionsråd, folketing og europaparlament.

3. Som medlem af Venstre har du direkte indflydelse på, hvem der skal sidde i de forskellige bestyrelser i partiet.

4. Som medlem af Venstre har du rig mulighed for at møde Venstres politikere på alle niveuer og påvirke dem. Vi er ikke, som visse andre partier, bange for debat.

5. Som medlem af Venstre har du mulighed for at møde andre interessante mennesker, som hver især er forskellige. Vi er stolte over vores netværk og de mange nye venskaber, vi skaber.

6. Som medlem af Venstre kan du deltage i specielle kurser og konferencer. Også lokalt er der mulighed for at deltage i debatter, virksomhedsbesøg og møder med lokale politikere og folketingsmedlemmer.

7. Som medlem af Venstre har du mulighed for at deltage i Venstres landsmøder, som hvert år afholdes i november måned. Her lægges blandt andet Venstres linie for det næste og de kommende år. Ofte afholdes landsmødet i Odense, så der er rig mulighed for at deltage i dele af programmet.

8. Som medlem af Venstre har du mulighed for at engagere dig i en forening med mange muligheder. Vi har forskellige udvalg. Nogle laver aktiviteter, andre sørger for foreningens nyhedsbrev og andre igen engagerer sig i bestyrelsesarbejdet.

9. Som medlem af Venstre kan du være med til at udarbejde oplæg og gøre tiltag, som vores valgte politikere kan bruge i deres hverdag, f.eks. i Odense Byråd.

10. Som medlem af Venstre kan du glæde dig over at tilhøre Danmarks ældste og største parti!

...........og du bestemmer selv, hvor aktiv du vil være!!!

Velkommen i Venstre!
_________________________________________________________________________