Er det de andre, som ved, hvad der er bedst for dig ???


Skaf dig indflydelse !!!

Med mellemrum har du helt sikkert lyst til, at nogen vil lytte til dine meninger - om dine tanker ikke kan bidrage med noget positivt for vores lokalområde.

Det kan være, når der tales om daginstitutioner, skoler, fritidstilbud, miljø, trafik, ældre/handicap, udvikling, erhvervsliv og ikke mindst om fremtiden.

Alt det, der berører din hverdag, og som du ellers går og er irriteret over.

Venstre i dit lokalområde skal styrkes!!!

Bliv medlem af dit lokale Venstre Odense Nord. Så får du dine meninger og tanker frem og bragt videre til det forum, hvor politiske beslutninger tages.

Lad os høre fra dig - og du vil høre fra os.

Er der noget, du vil vide mere om eller gerne vil drøfte, så er du meget velkommen til en snak med os. Intet er for småt, intet er for stort! 

Vær med på holdet! - Odense har brug for Venstre. Venstre lytter til dig og har brug for dig!

Et medlemskab af Venstre Odense Nord er personligt, og er gratis resten af 2018. 

Som medlem får du en bred vifte af tilbud og muligheder. 
Du får naturligvis mulighed for at deltage i såvel Venstre Odense Nords  som Venstre Odenses arangementer.

Nemmere adgang til politikere, f.eks gennem arrangementer og møder.


Med venlig hilsen

Venstre Odense Nord