Det kan du deltage i

 

Aktivitetskalender:

10.04. 2019.   Besøg et byrådsmøde og få en kop kaffe bagefter med politikere.

05.06. 2019.   Grundlovsmøde.

xx.09. 2019.   Cykelløb i Næsby.

13./27.11. 2019.   Besøg et byrådsmøde og få en kop kaffe bagefter med politikere. 

Der gives mere detaljeret oplysning omkring arrangementet med tidspunkter etc.

Specielt til besøg på byrådsmøderne reserveres et bord på Bryggeriet, Flakhaven et et antal forventede deltagere.

 

 

Venstre Odense inviterer alle medlemmer til generalforsamling.

 

Onsdag den 20. marts 2019 klokken 19.00.

 

Restaurant Næsbyhoved Skoven, Kanalvej 52, 5000 Odense C.

 

Dagsorden:

 

Mødet indledes med indlæg af Venstre på Fyns kandidat til

Europaparlamentsvalget - Henrik Noes Piester

 

1. Valg af stemmetællere

2. Valg af dirigent

3. Formandsberetning og drøftelse af foreningens forhold (under dette punkt taler også VU, LOF samt regionsbestyrelsesmedlem kort)

4. Behandling af regnskabet for 2018

5. Behandling af indkomne forslag

6. Fremlæggelse af budget 2019, herunder beslutning om vælgerforeningens kontingent til kommuneforeningen (p.t. 10 kr. pr. medlem)

7. Valg af formand – Kasper Ladingkær modtager genvalg

8. Valg af næstformand – Cornelis ten Veen modtager ikke genvalg

9. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer

10. Valg af to revisorer og suppleant(er)

11. Valg af medlem til regionsbestyrelsen og suppleant

12. Valg af delegeret til landsmødet

13. Eventuelt

 

Efter punkt 13 vil der være politisk indlæg af Politisk ordfører Christoffer Lilleholt.

 

Foreningen er vært ved kaffe og kage