Det kan du deltage i

 

Aktivitetskalender:

04.02. 2019.   Ordinær generalforsamling i Sognegården Chr. Lehns Vænge 5, 5270 Odense N. kl. 19.30. Mere herom senere.

10.04. 2019.   Besøg et byrådsmøde og få en kop kaffe bagefter med politikere.

05.06. 2019.   Grundlovsmøde.

xx.09. 2019.   Cykelløb i Næsby.

13./27.11. 2019.   Besøg et byrådsmøde og få en kop kaffe bagefter med politikere.

 

Der gives mere detaljeret oplysning omkring arrangementet med tidspunkter etc.

Specielt til besøg på byrådsmøderne reserveres et bord på Bryggeriet, Flakhaven et et antal forventede deltagere.

 

 

Generalforsamling, mandag den 4. februar 2019, kl. 19.30

 Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent og stemmetællere

 

2. Formandens beretning

 

3. Kassererens beretning

 

4. Indkomne forslag

 

5. Fastsættelse af kontingent

 

6. Valg af formand – på valg er:

 Tom Kallehauge – modtager genvalg

 

7. Valg af bestyrelsesmedlem – på valg er:

 Jens Chr. Hove – modtager genvalg

 Erik Nielsen – modtager genvalg

Valg af bestyrelsesmedlem

 

8. Valg af 2 suppleanter

          Valg af suppleant

          Valg af suppleant

 

9. Valg af revisor – på valg er:

 Knud Erik Pedersen - modtager genvalg

 Ib Holst - modtager genvalg

 

10. Valg af delegeret til Venstres Landsmøde 2019

 

11. Eventuelt

Efter generalforsamlingen er der indlæg ved Rådmand Jane Jegind og byrådsmedlem og folketingskandidat Marlene Ambo-Rasmussen